Spirituel vejledning

Udtalelser

SHU uddannelsen – hvad har den betydet for mig?

Ellah Thesbjerg:
Jeg har kendt Cellina i ca. 15 år, og hun har været min på alle måder fantastiske hjælper både personligt og professionelt. Cellina er en af de mest autentiske personer, jeg kender.
• Hun er og har været min healer og rådgiver på alle plan i mit liv.
• Jeg har taget SHU-uddannelsen hos hende – på alle måder givende og healende
• Været i Peru i 2012 og 2013 – magisk rejse – kan jeg af hele mit hjerte anbefale.
• Sparringspartner og rådgiver i de 15 år, hvor jeg havde mit firma.
Jeg vil her give et eksempel på en rådgivning:
Tæt på konkurs – men fik en negativ situation vendt til en positiv.
Markedsændringen ramte bredt i 2008. Og min virksomhed fik også et tungt prik på skulderen – et prik, der krævede stillingtagen, barske beslutninger og selvfølgelig en stålsat vilje til at komme igennem krisen.
Cellina hjalp mig med at finde en model, således at min tabte egenkapital, en truende konkurs og fastholdelse af de fleste medarbejdere gennem nye aftaler, blev vendt til overlevelse og senere salg af virksomheden med et positivt overskud.
Egenkapitalen var allerede genskabt to år efter – et år tidligere end de tre, der var sat som mål, loyale medarbejdere tog imod et tilbud om at blive tilknyttet som selvstændige konsulenter, og virksomheden, hvis egentlige grundlag var sundt, kom ud på den anden side af krisen. Og uden at have sat virksomheden officielt til salg, var der fem potentielle købere.
Hvordan hele denne proces lykkedes, fortæller jeg gerne om.
Cellina er helt fantastisk til at guide os alle igennem de ting, vi går og tumler med.

October 28, 2015 – Ellah Thesbjerg.

I have known Cellina for about 18 years and she has been my in every way great help both personally and professionally. Cellina are one of the most authentic people I know.
She is and has been my healer and counselor at all levels of my life.
I have taken the SHU program with her – in every way rewarding and healing
Been in Peru in 2012 and 2013 – magical journey – I can with all my heart recommend.
Sparring partner and advisor in the 15 years I had my company.
I will give an example of advice:
Close to bankruptcy – but got a negative situation into a positive.
Market change was widespread in 2008. And my company also got a heavy dot on the shoulder – a dot that required attitude, tough decisions and of course a steely determination to get through “the crisis”.
Cellina helped me find a model, so that my lost equity, an impending bankruptcy and retain most employees through new agreements were turned to survival and eventual sale of the company.
Equity was already restored two years after – a year earlier than the three that were set a target of loyal employees accepted an offer to become affiliated as independent consultants, and the company, whose real basis was healthy, came out on the other side of the crisis. And without having set the company officially for sale, there were five potential buyers.
How this whole process succeeded, says I like about.
Cellina is absolutely fantastic to guide us through the things that we go and grapple with.

October 28, 2015 – Ellah Thesbjerg.

Karinna Damgård:
SHU uddannelsen er ikke for de sarte. Den er for de udvalgte.
It’s hard work OG det er det hele værd!
Hvad har den betydet for mig?
Autenticitet. Selvværd. Styrke. Livsglæde. Kreativitet. Formål. Og mening.
Jeg er blevet herre i mit eget liv. Jeg har fået en større indre ro og fået tændt et indre lys. Jeg har fået værktøjer til at frigøre mig fra andres meninger, holdninger og forventninger. Jeg har fået etableret mit eget indre kompas og åbnet op for mine kernekompetencer. Jeg har fået adgang til mine egne personlige kræfter og fået etableret kontakt til, hvorfor lige netop jeg er her på jorden og hvad min livsopgave er.
Det giver mening med livet. Det giver nærvær. Det giver nye relationer. Og det forpligter. Stor kram (og stort tak!) www.kyanite.dk

Februar 26, 2016 – Karinna Damgård