Spirituel vejledning

Spirituel Business Plan

En Spirituel Business Plan – med clairvoyant indfaldsvinkel indeholder:

1. Forretningsvision og virksomhedens DNA-system .
Der udarbejdes en fælles strategi om målsætninger og konkrete handlinger i forhold til firmaets DNA-system.
2. Markedsbeskrivelse og kommunikationen.
Administrators størrelse, hvor stor er vi nu og vores videre tiltag.
3. Ledelse og projektteam/ ansvarsområder.
4. Personale samt forventninger.
5. Finansielle områder, indtjeningspotentiale, salg, programmering og mål.
Økonomiske mål afstemmes. Og er målet salg, præciseres den optimale proces.
Der laves en spirituel programmering forløbende over 2 gange.

Rådgivningen indeholder 2 mødegange. Et indledende, dybdegående møde samt et efterfølgende opfølgningsmøde. Typisk 1-2 måneder efter.

Lederskab: Jeg har svært ved at ændre vindens retning, men det er nemt at justere sejlene.

For yderligere information kontakt Cellina Gylling direkte
på tlf. 31320033 eller via mail: info@cellinagylling.com.