Spirituel vejledning

Handelsbetingelser

Alle kurser, uddannelses, rejser og produkter i denne shop/hjemmeside udgår fra: cellinagylling.com, Gylling For Universal, CVR-nr. 33292880,

Cellina Gylling, Allegade 10, 3000 Helsingør, Danmark.

Kontakt kan ske til: info@cellinagylling.com

Alt i shoppen hos cellinagylling.com og i anden forbindelse med cellinagylling.com er i danske kroner (DKK) og US-dollars.

Betaling i shoppen:

På denne hjemmeside kan der benyttes Visakort og Mastercard og Mobilpay ved køb fra computer.

Alle priser er i danske kroner (DKK) inklusive moms, hvor moms er påkrævet.

Der kan aldrig trækkes større beløb end det, du har godkendt ved købet. Data, du sender i forbindelse med køb betalt med betalingskort, er naturligvis krypteret (SSL).

cellinagylling.com gemmer ikke kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre når dit køb er afsluttet.

cellinagylling.com forbeholder sig ret til at pristalsregulerer en gang om året, hvis det skønnes rimeligt. Pris talsreguleringen adviseres med tre måneders varsel.

Herunder finder du oplysninger om følgende:

  1. Betalingsbetingelser vedrørende produkter:
  2. Betalingsbetingelser vedrørende uddannelserne:
  3. Ved afbud eller sygdom til kurser,
  4. uddannelse og workshops etc. forstås (se retreats herunder):
  5. Ved afbud eller sygdom på rejser
  6. af hvilken som helst grund uanset lægeerklæring til studieture, retreats og andre rejser forstås:
  7. Ved afbud eller sygdom til 1:1 session:
  8. Erstatningsansvar:
  9. Rettigheder/copyright:
  10. Force Majeure:

Betalingsbetingelser vedrørende produkter:

Online-produkter bliver leveret digitalt via e-mail. Levering af online-produkter sker oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der gives ikke penge retur på online-produkter, cellinagylling.com kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til specielle spamfiltre eller dysfunktionelle mailadresser, det er dit eget ansvar at sikre, at du modtager mails fra os. Har du problemer med at modtage online-produktet kan du naturligvis altid kontakte cellinagylling.com på info@cellinagylling.com

Betalingsbetingelser vedrørende uddannelserne:

Kurser og uddannelser afvikles på de angivne tidspunker. I tilfælde af ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Skulle et kursus, en workshop eller aftale blive aflyst, får køber det fulde beløb retur.

Bliver et kursus, en uddannelse, workshop eller lignende helt aflyst, får du besked senest 3 uger før kursusstart og det fulde indbetalte beløb refunderes. I tilfælde af akutte ændringer bliver du som køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Aflyses en 1:1 session erstattest den med en ny asap.

Aflyses en enkelt dag på et kursus eller en af uddannelserne, bliver dagen erstattet af en ny dato.

Når dit kursus/uddannelses/retreats gebyr er modtaget, er det samtidig en accept fra dig på, at de til enhver tid gældende betalingsbetingelser er accepteret af dig.

Du tilbydes ikke yderlig kompensation for hvad du ellers måtte have af udgifter i forbindelse med aflysning fra cellinagylling.com.

Kurser på pladsanvisningen afholdes som nævnt i teksten på hjemmesiden.

Ved afbud eller sygdom til kurser, uddannelse og workshops etc. forstås (se retreats herunder):

Skulle du blive nødt til at melde afbud når der er mere end 45 dage til uddannelsesstart, refunderes 70%.

Skulle du blive nødt til at melde afbud når der er mindre end 45 dage til uddannelsesstart, refunderes 50%.

Skulle du blive nødt til at melde afbud når der er mindre end 21 dage til uddannelsesstart er der ikke tilbagebetaling af kursusgebyr.

Indbetalt gebyr kan ikke flyttes eller rykkes til andre kurser, når der er mindre end 21 dage til uddannelsesstart.

Ved afbud eller sygdom på rejser af hvilken som helst grund uanset lægeerklæring til studieture, retreats og andre rejser forstås:

Skulle du blive nødt til at melde afbud når der er mere end 60 dage til rejsestart, refunderes 70% af det indbetalte.

Skulle du blive nødt til at melde afbud når der er mindre end 60, men mere end 30 dage til rejsestart, refunderes 50% af det indbetalte.

Skulle du blive nødt til at melde afbud når der er mindre end 30 dage til uddannelsesstart er der ikke tilbagebetaling af det indbetalte.

Indbetalingen for rejsen kan ikke flyttes eller rykkes til andre rejser, når der er mindre end 30 dage til rejsestart.

Du kan ikke “sælge” eller forære din rejse til en anden.

Udbyttet på studieture, retreats og andre rejser, er deltagerens eget. På rejserne kan alle deltage, dog bør du være minimum 18 år og i rimelig indre balance – Personer med behandlingskrævende psykiske lidelser kan desværre ikke optages på rejserne. Rejserne anbefales ikke til personer med ubearbejdede traumer og tilsigter ikke at erstatte nødvendig terapi.

Ved afbud eller sygdom til 1:1 session:

Tilmelding og betaling er bindende.

Du kan ændre din tid op til 48 timer før vores aftale.

Ved fravær, eller ønsker du at aflyse eller flytte din tid, når der er mindre end 48 timer til vores aftale, af hvilken som helst grund, inkl. sygdom er der ingen refusion.

Efter endt session gives der ikke penge retur.

Du er selv ansvarlig ansvarlig for at have velfungerende telefon/internetforbindelse ved Skype-sessioner, eller møde op på det aftalte tidspunkt når vi har aftalt et fysisk møde.

Erstatningsansvar:

Ethvert erstatningsansvar, som Cellina Gylling måtte pådrage dig i relation til sine produkter, kurser eller uddannelser, er begrænset til direkte skade og tab. Cellina Gylling skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Cellina Gylling har handlet simpelt uagtsomt.

Udbyttet på en uddannelses, kursus, workshop eller ligende er deltagerens eget. På uddannelserne etc. kan alle deltage, dog bør du være minimum 21 år og i rimelig indre balance – Personer med behandlingskrævende psykiske lidelser kan desværre ikke optages på uddannelserne. Uddannelserne anbefales ikke til personer med ubearbejdede traumer og tilsigter ikke at erstatte nødvendig terapi.

Rettigheder/copyright:

cellinagylling.com har alle rettigheder til de leverede digitale produkter, og alt materiale, trykt som digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, sessioner, uddannelser etc. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig og må kun anvendes til eget brug, og skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil det er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med cellinagylling.com virksomhed. cellinagylling.com eller Cellina Gyllings navn må ikke anvendes uden forudgående skriftlig aftale.

Force Majeure:

Jeg, Cellina Gylling, forbeholder mig ret til at kunne aflyse ved sygdom eller Force Majeure, og aftale ny dato, uden at skulle betale andre for tabt fortjeneste. Hvilket jeg naturligvis ikke håber bliver nødvendigt.

Skulle der være kraftig storm, højvande eller andre nationale / internationale store forandringer dagen for vores aftale finder jeg selvfølgelig en ny dato til dig.

© 2022 Cellina Gylling. Alle rettigheder forbeholdes. Allegade 10, 3000 Helsingør. 

www.cellinagylling.com

Gylling For Universal

CVR-nr. 33292880