Spirituel vejledning

Clairvoyance

Clairvoyance

Mit arbejde inden for clairvoyance foregår på en måde, som giver dig mulighed for at opnå dine egne indsigter på mange planer. Disse indsigter kan give dig en ny klarhed over situationer, som kræver, at du træffer en vigtig beslutning, som hjælper dig til at ændre grundlaget for de valg, du foretager i dit liv.

Med denne form for oplysning og overblik får du mulighed for at opnå resultater, som du måske ikke ville have troet var mulige for dig at opnå. Og du får mulighed for at ”skyde genvej” – det vil sige, opnå resultater hurtigere, end hvis du havde fulgt dine sædvanlige mønstre.

Disse klare indsigter er som ofte forbundet med din sjæls potentiale. Gennem clairvoyance kan du få kontakt til din egen indre visdom og sandhed – det kæmpe potentiale, som ligger latent i alle mennesker.

Forestil dig, at tvivlen forsvinder ud af dit liv, og at du altid vil kunne stole på dig selv og din intuition, hver gang du skal træffe et valg. Denne tilstand er mulig at opnå gennem forskellige clairvoyante metoder, som forløser de healende energier under enten en session eller en telefon-clairvoyance.

Under en sådan session vælger du selv de emner, som fylder mest hos dig, og som du ønsker at kaste et åndeligt lys over. Det kan for eksempel være et mønster, som gentager sig i dine forhold, dine jobs eller andre relationer i dit liv, en problematik, som bliver ved med at dukke op, et enkelt forhold til et familiemedlem, som volder kvaler, en stressende bolig- eller job-situation, eller simpelt hen grundlæggende eksistentiel tvivl.

Ring og book en clairvoyance på tlf: + 45 31320033

Priser

Session. clairvoyance og healing 1,5-2 timer kr. 1875,-

Du er garanteret 100% tavshedspligt.