Kort om Gylling For Universal

Cellina Gylling er grundlægger og ejer af virksomheden Gylling For Universal og har hjulpet som international Business Mentor & Clairvoyant Master mennesker igennem 30 år.

Gennem de seneste tredive år har jeg guidet og hjulpet mennesker som Business Mentor og Clairvoyant Master i hele det nationale og internationale netværk.

På baggrund af min viden og erfaring har jeg udviklet det, jeg kalder Visdoms-modeller, hvor jeg bruger denne viden til at guide mennesker World Wide, derved opnår de, at komme i kontakt med deres vigtigste livsopgave og mål på en måde som foregår i en unik dialog med det sjælelige og åndelige.

Her igennem styrkes de menneskelige relationer, som er essentielle for meningsfuldt samarbejde og kompetent ledelse.

Mit udgangspunkt som Business Mentor og Clairvoyant Master på virksomheds- og organisationsplan er således både holistisk og spirituelt. Jeg arbejder med såvel det hele menneske som den samlede organisation, som altid vil bestå af mere end summen af sine enkelte dele.

Ved at fokusere på helheden og dynamikken fra et spirituelt og humanistisk perspektiv, kan jeg identificere styrker såvel som svagheder ved virksomhedens anatomi.

Den Spirituelle Business Plan – nøglen til virksomhedens succes på det holistiske plan

Jeg tilbyder blandt andet at lægge en spirituel business plan for din virksomhed.

Hvor en traditionel og forretningsorienteret business plan tager udgangspunkt i en ønsket økonomisk bundlinje, vil Den Spirituelle Business Plan have særligt fokus på områder så som

 1. Forretningens mission, vision og virksomhedens DNA
  På fælles basis og med fundament i en samarbejdsgruppe udarbejdes en strategi, i hvilken de langsigtede målsætninger samt konkrete handlingsplaner nedfældes – på basi af forretningens kerneværdier (DNA)
 2. Markedsbeskrivelse og kommunikation
  Her fastsættes størrelsen og omfanget på den egentlige administration, og der lægges en plan for videre tiltag
 3. Ledelse og projektteam – ansvarsområder
  Etablering af arbejds- og ansvarsområder for såvel projektteam som ledelse, og der fastsættes en model for leverancer og styring af fremdrift
 4. Personale samt forventninger
  Afstemning af forventninger til såvel proces som udkomme
 5. Finansielle områder, indtjeningspotentiale, salg, programmering og mål
  Her afstemmes forventninger til de konkrete økonomiske mål, og den optimale proces præciseres og skitseres. Selve den spirituelle programmering forløber over to omgange.

Jeg har som Business Mentor og Clairvoyant Master, fungeret igennem tre årtier arbejdet målrettet med Business-Rådgivning og Clairvoyant- Rådgivning til virksomheder samt individuel clairvoyance, spirituel transformation og Inkahealing.

Derudover er jeg med til at udvikle Danmarks første nyeste online rådgivningsportal indenfor clairvoyance.

www.shu365.dk

Kontakt mig gerne via følgende:

Telefon-clairvoyance  eller privat session.

Cellina Gylling tlf.+45 31 32 00 33
Mail: Info@cellinagylling.com

Clairvoyance

Clairvoyance

Mit arbejde inden for clairvoyance foregår på en måde, som giver dig mulighed for at opnå dine egne indsigter på mange planer. Disse indsigter kan give dig en ny klarhed over situationer, som kræver, at du træffer en vigtig beslutning, eller hjælpe dig til at ændre grundlaget for de valg, du foretager i dit liv.

Med denne form for oplysning og overblik får du mulighed for at opnå resultater, som du måske ikke ville have troet var mulige for dig at opnå. Og du får mulighed for at ”skyde genvej” – det vil sige, opnå resultater hurtigere, end hvis du havde fulgt dine sædvanlige mønstre.

Disse klare indsigter er som ofte forbundet med din sjæls potentiale. Gennem clairvoyance kan du få kontakt til din egen indre visdom og sandhed – det kæmpe potentiale, som ligger latent i alle mennesker.

Forestil dig, at tvivlen forsvinder ud af dit liv, og at du altid vil kunne stole på dig selv og din intuition, hver gang du skal træffe et valg. Denne tilstand er mulig at opnå gennem forskellige clairvoyante metoder, som forløser de healende energier under enten en session eller en telefon-clairvoyance.

Under en sådan session vælger du selv de emner, som fylder mest hos dig, og som du ønsker at kaste et åndeligt lys over. Det kan for eksempel være et mønster, som gentager sig i dine forhold, dine jobs eller andre relationer i dit liv, en problematik, som bliver ved med at dukke op, et enkelt forhold til et familiemedlem, som volder kvaler, en stressende bolig- eller job-situation, eller simpelt hen grundlæggende eksistentiel tvivl.

Ring og book en clairvoyance på tlf: + 45 31320033

Priser

Telefon-clairvoyance kr. 300 pr. påbegyndt 15. min.

Session. clairvoyance og healing 1,5-2 timer kr. 1875,-

Du er garanteret 100% tavshedspligt.

Mobilepay: 26911

Om Mig – Cellina Gylling

Cellina Gylling har gennem mange år  fungeret som anerkendt spirituel lærer/underviser og Business Mentor arbejdet nationalt og internationalt.

Derudover guider Cellina med sine spirituelle rejser mennesker rundt i verden, hvor der afholdes spirituelle-workshop, og Clairvoyante master forløb.

Cellina har Udviklet:

Shu-clairvoyant og healer uddannelsen.

Inka-Workshop

Spirituelle-Business planer.

Samt:

www.shu365.dk

www.cellinagylling.com

Det er det ultimative og opnå kontakt med sin egen indre sandhed og kærlighed, derved forsvinder tvivlen.